Aký bol posledný ročník?

Nezmeškajte začiatok

Čas do začatia konferencie

0

dní

0

hod.

0

min.

0

sek.

Tešíme sa na Vašu účasť.

TÉMY MINULOROČNEJ KONFERENCIE O INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

  • Ransomware – nové riziká, evolúcia útokov zameraných na zamedzenie prístupu k vašim vlastným dátam
  • Bezpečnosť WEB-u – najnovšie formy útokov, ohrození, príklady zneužitia
  • SCADA architektúra a ochrana priemyselných sietí, možnosti zneužitia IoT
  • Ochrana osobných údajov – dôsledky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktoré vstupuje do platnosti v roku 2018
  • Útoky prostredníctvom neznámych zraniteľností softvéru (zero day attack)
  • Scenáre súčasných kybernetických vojen
JONATHAN SHAW KEY SPEAKER 2016

KEY SPEAKER: JONATHAN SHAW

Generálmajor Jonathan Shaw, key speaker minulého ročníka konferencie Judgmentday je globálnou autoritou pre vývoj a dôsledky aktivít v kybernetickom priestore. Velil nadnárodnej brigáde v Kosove (1998-99) a bol vedúcim predstaviteľom protiteroristickej divízie Ministerstva obrany v čase 9/11. V roku 2003 bol Jonathan Shaw menovaný riaditeľom špeciálnych jednotiek so zodpovednosťou za islamský svet. Vzhľadom na skúsenosti s vývojom v regióne sa v roku 2007 stal Jonathan hlavným veliteľom nadnárodných jednotiek v Iraku. Medzi rokmi 2009 a 2012 pôsobil na Ministerstve obrany Spojeného kráľovstva vo Whitehall ako asistent veliteľa obranných jednotiek. Jeho kompetencie zahŕňajú vývoj politík v oblasti kybernetickej bezpečnosti, globálnu perspektívu rizík kybernetických útokov na vlády a subjekty v komerčných odvetviach a spôsoby, ako sa účinne brániť.

Jonathan Shaw je autorom publikácie “Britain in a Perilous World: The Strategic Defence and Security Review We Need” (vydal Haus Publishing, 2014).

Program minulého ročníka

REGISTRÁCIA

08:00 - 08:45 h

OTVORENIE

08:45 - 08:55 h

KYBERNETICKÝ PRIESTOR - VYVÍJAJÚCE SA TECHNOLÓGIE A TRVALÉ ĽUDSKÉ CIELE Generálmajor Jonathan Shaw, key speaker

08:55 - 09:35 h

Jonathan Shaw sa vo svojej prezentácii venoval strategickej rovine kybernetického priestoru. Jeho korporátnym, vojenským a kriminálnym rizikám, zdôrazňujúc rovnako taktickú, ako aj strategickú rovinu. Hovoril o vplyve kybernetického priestoru na bezpečnostné operácie v Estónsku, Ukrajine alebo Gruzínsku. O jeho vplyve na komerčné odvetvia a jeho potenciáli a slabostiach, zahrňujúc Bitcoin i „temný web“.

Jonathan poskytol odporúčania pre manažmenty a predstavenstvá firiem i organizácií. Upriamil pozornosť na typ vodcovstva, typ riadenia a organizačné štruktúry firiem i organizácií tak, aby boli schopné čeliť súčasným výzvam v kybernetickom priestore. Jonathan ukázal, že technológie nie sú odpoveď na všetko. Popri nich je rovnako dôležité riadenie ľudského správania, pre ktoré sú technológie nástrojom i príležitosťou odhaľovať motivácie. Tie dobré, ale aj tie zlé.

Prezentácia - Jonathan Shaw, key speaker (pdf, 74 KiB)

EVOLÚCIA ZERO-DAY HROZIEB KU KRYPTOGRAFICKÝM ÚTOKOM Peter Kovalčík, Check Point Software Technologies

09:40 - 10:10 h

Ransomware dnes predstavuje veľkú hrozbu, ktorá postihuje zákazníkov a koncových užívateľov po celom svete. Dáta majú pre každého obrovskú hodnotu, za ktorú sme ochotní zaplatiť, a útočníci to veľmi dobre vedia. Získate informácie o tom, ako prebiehajú útoky Ransomware, akým spôsobom obchádzajú existujúcu bezpečnosť a aký trend môžeme od Ransomware v budúcnosti očakávať. Je Anti-Virus efektívna technológia ochrany? Dozviete sa aké sú stratégie obrany, posledné a najmodernejšie technológie prevencie Ransomware, vrátane praktických skúsenosti z implementácií nových technológií.

Prezentácia - Peter Kovalčík, Check Point (pdf, 6 MiB)

Video interview - Peter Kovalčík (Youtube)

V SÚVISLOSTI S BEZPEČNOSŤOU SIETÍ NEBUĎTE SPIATOČNÍCKI Ondřej Šťáhlavský, Fortinet

10:15 - 10:45 h

Zaoberať sa aktuálne prebiehajúcimi problémami bezpečnosti je ako šoférovať z Lisabonu do Vladivostoku bez mapy alebo GPS. V konečnom dôsledku sa pravdepodobne dostanete z jedného mesta do druhého, no nebolo by lepšie vedieť kam idete skôr ako vyrazíte? Rovnako je to aj s bezpečnosťou sietí, t.j. riešiť problémy z minulosti a zároveň sa snažiť zvrátiť problémy dneška. Bez jasnej vízie a schopností ju zrealizovať by to však bolo len veľa stráveného času a minutých peňazí bez dosiahnutia vašich cieľov. Toto zasadnutie sa zameriava na to, ako Fortinet poskytuje jasnú predstavu o preklenutí priepasti medzi včerajškom a zajtrajškom, nech už ide o akúkoľvek výzvu.

Prezentácia - Ondřej Šťáhlavský, Fortinet (pdf, 4 MiB)

Video interview - Ondřej Šťáhlavský (Youtube)

Prestávka

10:45 - 11:05 h

PREČO BY STE SA MALI ZAUJÍMAŤ O VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV? Branislav Makyta, HPE Security

11:05 - 11:35 h

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov vstúpi do platnosti v roku 2018. Toto Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) obsahuje ustanovenia týkajúce sa uchovávania a ochrany osobných údajov. V súlade s Nariadením budú musieť podniky vymenovať úradníka pre ochranu údajov. V prípade, že nesplnia požiadavky vyplývajúce z Nariadenia, môže im byť uložená pokuta vo výške až 20 miliónov eur, prípadne 4 percentá z ich celkového obratu. Nová legislatíva týkajúca sa ochrany údajov znamená sťaženie podnikania na celom svete. Dokáže Váš podnik vytrvať v takto sa meniacom podnikateľskom prostredí?

Prezentácia - Branislav Makyta, HPE (pdf, 1 MiB)

RANSOMWARE: EVOLÚCIA, PROTIOPATRENIA, OČAKÁVANIA Peter Stančík, Eset

11:40 - 12:10 h

Požadovanie výkupného za vrátenie prístupu k dátam, prípadne iným aktívam. Rokmi „overená“ a veľmi rozšírená hrozba sa vo svojej podstate nezmenila, no prešla značným vývojom v snahe kyberzločincov maximalizovať svoje zisky. A aj keď existuje relatívne efektívny spôsob minimalizovania dopadu ransomware, prevencia vyžaduje komplexný prístup a v prípade jej zlyhania sa obeť často ocitá v takmer neriešiteľnej situácii. Preto je dôležité mať nielen prehľad o aktuálnom stave „ransomware scény“ a možných riešeniach, ale tiež uvažovať o jej ďalšom možnom vývoji. O tom všetkom z perspektívy expertov firmy ESET.

Prezentácia - Peter Stančík, ESET (pdf, 6 MiB)

Video interview - Peter Stančík (Youtube)

PROGRESÍVNY MALWARE A OCHRANA - ČO MUSÍ CISO VEDIEŤ PRE ROK 2017 Karel Šimek a Michal Svoboda, Cisco

12:15 - 12:45 h

Pre ochranu proti malware nestačia v dnešnej dobe iba preventívne technológie, ale je nutné sa zaoberať aj situáciou, ak je útočník vo vnútri siete. Do tejto oblasti by podľa expertov mali smerovať až 2/3 bezpečnostného rozpočtu Vašej organizácie.
V tomto príspevku sa preto pozrieme bližšie na aktuálne trendy pokročilého malware, ako aj na aplikáciu metód ako sandboxing, NBA, UBA, slúžiacim k odhaleniu hrozieb, ktoré sú vo vašej sieti. Okrem toho sa budeme zaoberať tým, ako nastaviť vhodnú rovnováhu medzi týmito pokročilými metódami a klasickými prístupmi ako IPS a AV založenými na signatúrach.

Prezentácia - Karel Šimek a Michal Svoboda, Cisco (pdf, 2 MiB)

Video interview - Michal Svoboda (Youtube)

ZLOMYSEĽNÉ HRY V PREHLIADAČI A PREČO JE VŠADE SSL Luboš Klokner, F5

12:50 - 13:20 h

Skutočne môžete dôverovať svojmu prehliadaču? Viete, aké sú možnosti JavaScriptu? Používa vaša webová aplikácia všetky existujúce ochrany na zabránenie injection útokom, útokom XSS a útokom na SSL? V rámci prezentácie F5 zistíte, prečo je SSL a zabezpečenie všetkých webových aplikácií také dôležité.

Prezentácia - Luboš Klokner, F5 (pdf, 8 MiB)

Video interview - Luboš Klokner (Youtube)

OBED

13:20 - 14:15 h

Spíkri minulého ročníka Judgmentday

Jonathan Shaw

Peter Stančík

Karel Šimek

Michal Svoboda

Peter Kovalčík

Branislav Makyta

Ľuboš Klokner

Ondřej Šťáhlavský

Jonathan Shaw

Expert na kybernetickú bezpečnosť a globálny konflikt, riaditeľ špeciálnych jednotiek Britského kráľovstva a veliteľ britských vojsk v Iraku.

Generálmajor Jonathan Shaw je globálnou autoritou pre vývoj a dôsledky aktivít v kybernetickom priestore. Velil nadnárodnej brigáde v Kosove (1998-99) a bol vedúcim predstaviteľom protiteroristickej divízie Ministerstva obrany v čase 9/11. V roku 2003 bol Jonathan Shaw menovaný riaditeľom špeciálnych jednotiek so zodpovednosťou za islamský svet. Vzhľadom na skúsenosti s vývojom v regióne sa v roku 2007 stal Jonathan hlavným veliteľom nadnárodných jednotiek v Iraku. Medzi rokmi 2009 a 2012 pôsobil na Ministerstve obrany Spojeného kráľovstva vo Whitehall ako asistent veliteľa obranných jednotiek. Jeho kompetencie zahŕňajú vývoj politík v oblasti kybernetickej bezpečnosti , globálnu perspektívu rizík kybernetických útokov na vlády a subjekty v komerčných odvetviach a spôsoby, ako sa účinne brániť.

Jonathan Shaw je autorom publikácie “Britain in a Perilous World: The Strategic Defence and Security Review We Need” (vydal Haus Publishing, 2014).

Peter Stančík

Security Evangelist, Malware Research Team, ESET s.r.o.

Peter Stančík je súčasťou spoločnosti ESET od roku 2010. Pracuje na pozícii Security Evangelist. Vyštudoval Vysoké učení technické v Brne so zameraním na telekomunikácie, kde sa tiež venoval výskumu v oblasti kryptológie. V ESETe sa podieľa na procesoch súvisiacich so vzdelávaním širokej i odbornej verejnosti v sfére bezpečnostných hrozieb.

Karel Šimek

Technical Marketing Engineer, CISCO Česká republika

Karel Šimek pracuje v oblasti technického marketingu. Jeho hlavnou náplňou je thought leadership, sales enablement a technical advising v oblasti pokročilej bezpečnosti. Tá z Cisco portfólia zahrňuje AMP, ThreatGrid, Cognitive Threat Analytics a OpenDNS a ich aplikáciu do core technologií Cisco. Stretnete ho na konferenciách RSA, BlackHat, Defcon, Cisco Live, Cybersecurity a ďalších. V Prahe pracuje vo výskumnom a vývojovom centre, ktoré vzniklo po akvizícii Cognitive Security v roku 2012.

Michal Svoboda

Technical Lead, CISCO Česká republika

Michal je technickým expertom v oblasti analýzy dát. Pracuje pre skupinu Cognitive Threat Analytics, ktorá je súčasťou Security and Business Group v rámci Cisco Systems. Našou misiou je je pracovať so záznamami o prevádzke na sieťach našich zákazníkov a stavať samoučiace sa riešenia, ktoré odhaľujú aktívne bezpečnostné prieniky. Tieto riešenia sa neopierajú o metódy rozpoznávania pomocou signatúr, ani o metódy kontroly obsahu sieťovej prevádzky.
Michalova rola pokrýva dátovú analytiku, programovanie, ale tiež vedenie a zlepšovanie metodík a nástrojov, s ktorými tím pracuje.

Peter Kovalčík

SE Manager, Check Point Software Technologies

Peter Kovalčík pracuje na pozícii SE Manager v spoločnosti Check Point Software Technologies, kde zastrešuje významné bezpečnostné projekty, primárne vo vertikálach Enterprise, Government a Finance. Peter vedie technický tým konzultantov v rámci regiónu CZR (Česko, Slovensko, Maďarsko a Adriatic). V oblasti informačných technológií sa profesijne pohybuje 10 rokov. V minulosti pracoval na pozícii Check Point Security Engineer, v rámci ktorej sa podieľal na medzinárodných bezpečnostných projektoch pre veľkých zákazníkov v rámci regiónu. Peter je absolventom ČVUT v Prahe, obor Technická kybernetika. Jeden z obľúbených Petrových citátov: “Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” Confucius.

Branislav Makyta

Channel Manager, HPE Software, CEE

Pôsobí v spoločnostiach Hewlett-Packard a Hewlett Packard Enterprise od roku 2004. V softvérovej divízii HPE na rôznych pozíciách regiónu CEE pracuje v oblasti marketing, produkt marketing a nepriameho predaja už vyše 8 rokov. V súčasnosti ma na starosti sieť partnerov pre oblasť IT manažment a bezpečnostného softvéru v Čechách na Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a v Izraeli. Branislav Makyta je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Karlovej v Prahe.

Ľuboš Klokner

Field System Engineer pre strednú a východnú Európu, F5

Ľuboš Klokner aktuálne pracuje v spoločnosti F5 Networks, ako Field System Engineer pre strednú a východnú Európu. Predtým pracoval ako team lead pre team špecialistov sieťovej bezpečnosti pre popredného systémového integrátora. Dlhodobo sa zaoberá a pracuje v oblasti počítačovej bezpečnosti. V poslednom období smeruje svoju pozornosť a aplikuje svoje skúsenosti najmä na bezpečnosť a dostupnosť aplikácii a služieb v enterprise prostredí, ISP, dátových centrách a cloud-e.

Ondřej Šťáhlavský

Regional Director CEE ve společnosti Fortinet

Ondřej Šťáhlavský, regionálny riaditeľ CEE tímu, je uznávaný odborník bezpečnosti v IT. Tejto oblasti sa venuje už 15 rokov. Do spoločnosti Fortinet nastúpil pred deviatimi rokmi. Postupne pracoval na rôznych pozíciách, mimo iných ako riaditeľ technickej podpory pre Európu, Blízky východ, Afriku (EMEA), v Prahe vybudoval nové Centrum technickej podpory pre EMEA región.

Predchádzajúce ročníky

JUDGMENT DAY 10

Desiaty ročník konferencie Judgment Day sa konal 12. 11. 2015 v bratislavskom hoteli Sheraton a diskutovalo na ňom viac ako 150 odborníkov na informačnú bezpečnosť. Zazneli napríklad informácie o biznis modeloch útočníkov, o rizikách spojených s internetom vecí a boli predvedené aj konkrétne ukážky kybernetických útokov. Konferenciu zameranú na informačnú bezpečnosť pravidelne organizuje a odborne pripravuje spoločnosť TEMPEST.

Archív

JUDGMENT DAY 9

„Útočníci si uvedomujú, že na zariadeniach kľúčových ľudí sú čoraz hodnotnejšie informácie. Informácie politikov, manažérov, či majiteľov firiem mali vždy veľkú hodnotu, avšak možnosť zaútočiť na ne sa zväčšila. Pred desiatimi rokmi jednoducho nemali dôležité údaje uložené v telefónoch,“ povedal na konferencii o informačnej bezpečnosti Judgment Day 9 expert na elektronickú kriminalitu, poradca Rady Európy, EÚ, NATO a OSN pre boj proti terorizmu na internete Prof. Dr. Marco Gercke. Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 140 IT manažérov a špecialistov, organizovala v Bratislave spoločnosť TEMPEST.

Archív

JUDGMENT DAY 8

Takmer 170 zástupcov firiem, verejnej správy a akademickej obce prišlo na včerajšiu konferenciu spoločnosti TEMPEST – Judgment Day 8. Účastníci sa dozvedeli o aktuálnych hrozbách, rizikách a trendoch v IT bezpečnosti. 53% firiem priznáva skúsenosť s odcudzením dát a priemerná doba odhalenia neoprávneného vniknutia do IT prostredia je 243 dní. Aj tieto informácie zazneli na konferencii, ktorej kľúčovým spíkrom bol jeden z najdôležitejších ľudí na WEBe a objaviteľ autorov prvého počítačového vírusu na svete, Mikko Hypponen.

Archív

JUDGMENT DAY 7

Takmer 150 odborníkov na informačnú bezpečnosť sa zišlo na konferencii Judgment Day 7 (JD 7) 25.10.2012 v Bratislave. Podujatie zamerané na aktuálne trendy, hrozby a vízie po siedmykrát pripravila spoločnosť TEMPEST. Kľúčovým spíkrom konferencie bol Martin Smith, odborník na boj proti priemyselnej špionáži a kybernetickému terorizmu. Účastníci konferencie sa zhodli, že IT podporujúce bezpečnosť v organizáciách je spravidla dostatočné, problémom sú však procesy a ľudia.

Archív

JUDGMENT DAY 6

Nové typy bezpečnostných hrozieb neprichádzajú iba s novými technológiami, ale najmä s meniacim sa správaním človeka. Aj o tom bola konferencia Judgment Day VI., na ktorej sa zišla stovka manažérov popredných firiem. Konferencia sa konala vo štvrtok 27.10.2011 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. Kľúčovými spíkrami podujatia boli špičkoví odborníci z oblasti bezpečnosti Craig Fellenstein (USA) a Ofer Valencio Akerman (Izrael).

Archív

JUDGMENT DAY 5

V čase rozmachu sociálnych sietí a cloud computing-u je najslabším článkom IT bezpečnosti človek. Vo štvrtok, 28. 10. 2010, sa na tom zhodla takmer stovka účastníkov konferencie zameranej na bezpečnosť IT – Judgment Day V. „Cyber kriminalita je realitou a to závažnou. Podnikanie sa musí postaviť ku cyber kriminalite ako k priamej hrozbe a podľa toho aj konať,“ zhodnotil Yuval Ben-Itzhak.

Archív

JUDGMENT DAY 4

Spoločnosť TEMPEST zorganizovala vo štvrtok (8.10.2009) v bratislavskom hoteli Bonbón stretnutie svetových lídrov v oblasti informačnej bezpečnosti s manažérmi popredných firiem a organizácií. V poradí štvrtý ročník konferencie Judgment Day bol zameraný na trendy, vízie, najnovšie bezpečnostné hrozby, správanie používateľov a taktiky cyber kriminality. V reálnom prostredí TEMPEST spolu s výrobcami IT ukázal rôzne spôsoby úniku informácií a predstavil nástroje a postupy na ich ochranu.

Archív

JUDGMENT DAY 3

Spoločnosť TEMPEST vo štvrtok usporiadala tretí ročník konferencie zameranej na bezpečnosť informačných technológií „Judgment Day”. Hlavnou témou bola bezpečnosť na internete, boj proti cyber kriminalite a hrozby súvisiace s Webom 2.0. Podobne ako v minulosti, aj tento rok so svojimi príspevkami vystúpili predstavitelia spoločností, ktoré patria medzi svetových lídrov v oblasti IT: Check Point, IBM, Secure Computing a Symantec.

Archív

Partneri