❗ Podujatie presunuté na druhý polrok 2021.
Event postponed to the second half of 2021 ❗

Záväzne sa zúčastním konferencie:
Áno Nie
Súhlasím so spracovaním údajov
Áno Nie

Spoločnosť TEMPEST má právo odmietnuť účasť na podujatí z kapacitných dôvodov alebo iných organizačných obmedzení.

Aký bol minulý ročník?

Program konferencie 2019

REGISTRÁCIA

08:00 - 08:45

OTVORENIE

08:45 - 08:55

PODVOD Z POHĽADU ZLOČINCA Tony Sales, key speaker

08:55 - 09:35

Ukážeme účastníkom aké je to byť podvodníkom, ako mu zabrániť a nestať sa cieľom podvodu.

FIREWALLY, TAK IDE ČAS... Tomáš Vobruba, Check Point

09:40 - 10:10

Za posledný rok až dva sa veci a prístup k bezpečnosti vyvíja úplne novým smerom. V prezentácii pripomenieme, čím si prešli firewally za dobu existencie 25 rokov, kam sa bezpečnosť posunula a kam sa ešte posunie v ďalších rokoch.

MODERNÉ HROZBY SI VYŽADUJÚ MODERNÉ RIEŠENIA. Jakub Debski, ESET

10:15 - 10:45

V tejto prednáške predstavíme posledné prípady z výskumu hrozieb spoločnosti ESET v oblasti moderných hrozieb a ATP. Predstavíme vám dôvody, prečo súčasné bezpečnostné riešenia často nestačia a prečo sú nové produkty, najmä v kategórii EDR, na vzostupe a prečo sú rámce ako MITRE ATT&CK pre vašu organizáciu užitočné. V tejto prezentácii ukážeme, ako je možné použiť takýto nástroj na rozšírenie činností IT a SOC, aby poskytovali väčšiu viditeľnosť, overovanie a analýzu typu back-to-root na detekciu, reakciu a analýzu hrozieb.

Prestávka

10:45 - 11:05

NOVÁ ÉRA KYBERNETICKÝCH HROZIEB: POSUN K SEBAUČENIU A K VLASTNÝM OBRANÝM SIEŤAM Nora Negrea, Darktrace

11:05 - 11:35

Dozviete sa viac o využití strojového učenia a algoritmov AI na ochranu pred pokročilými, predtým neznámymi počítačovými hrozbami, spôsobe, ako umožňujú nové technológie imunitného systému predchádzať objavujúcim sa hrozbám a skrátiť čas odozvy na incidenty. Tiež zistíte, ako dosiahnuť 100 % viditeľnosť celej vašej firmy, vrátane cloudových, sieťových prostredí a prostredí IoT.

UMELÁ INTELIGENCIA V KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI Petr Somol, Cisco

11:40 - 12:10

Preskúmame niektoré z nadchádzajúcich výziev, ktoré súčasné riešenia kybernetiky musia riešiť. Keď tradičné produkty a modely fungovania dosiahnu svoje limity, preskúmame možnosti umelej inteligencie na záchranu. Ukážeme, kde a akým spôsobom dokáže umelá inteligencia spraviť zásadný rozdiel a ako Cisco využíva jej potenciál. Zvážime najmä výzvu, spočívajúcu v znížení viditeľnosti sieťového prenosu a technológií Cisco určených na záchranu.

CASB - TRENDY A BEZPEČNÉ RIEŠENIA, KTORÉ VÁM POMÔŽU VYUŽÍVAŤ VIAC CLOUD Dave Barnett, Forcepoint

12:15 - 12:45

Dave sa podelí so zisteniami, ktoré získal počas viac ako 80 implementácií technológie CASB (Cloud Access Security Broker) v priebehu minulých troch rokov. Dozviete sa viac o tom, ako môžu znížiť technológie CASB 5 veľkých rizík, a prostredníctvom skutočných príkladov zákazníkov sa naučíte, aká ľahká je ich implementácia do riešenia CASB.

OBED

12:50 - 13:50

Spíkri konferencie Judgment Day 14

Tony Sales

Jakub Debski

Tomáš Vobruba

Nora Negrea

Petr Somol

Dave Barnett

Tony Sales

„Najväčší podvodník Veľkej Británie“ a expert na podvody Tony Sales je jedným z mála ľudí na svete, ktorí kedy pracovali na vrchole organizovaného zločinu a zároveň na najvyššom stupni prevencie proti podvodom. Po 30-tich rokoch kariéry má Tony Sales odbornosť v širokej škále trestných činností, pokrývajúcich online i offline svet."

Jakub Debski, ESET

„Jakub má viac ako 20 rokov odbornej praxe v oblasti IT bezpečnosti, z toho posledných 12 rokov v spoločnosti ESET. Zastával niekoľko pozícií - od reverzného inžiniera, vývojára, generálneho riaditeľa spoločnosti ESET Poland, až po vedúceho rozvoja kľúčových technológií. Teraz zastáva pozíciu produktového riaditeľa a zodpovedá za plánovanie a dohľad nad životným cyklom všetkých produktov spoločnosti ESET. Jakub sa tiež zaujíma o aplikovanú bezpečnosť, bezpečnostné technológie a zvýšenie bezpečnosti pomocou systémov reputácie a strojového učenia."

Tomáš Vobruba, Check Point

„V spoločnosti Check Point pracuje 3 roky na pozícii technického presale špecialistu pre Slovenskú Republiku. Bezpečnosti sa venuje už 20 rokov. Dlhú dobu pracoval v spoločnosti AEC, kde nabral množstvo skúseností z bezpečnosti informačných systémov. Získal radu certifikátov z odborných školení na problematiku Unix/Linux, antivírových produktov, bezpečnosti a analýzy systémov, šifrovania dát. Tomáš sa venuje aj rozsiahlej prednáškovej činnosti , vedie technické školenia na problematiku threat prevention bezpečnosti, šifrovania, sieťovej (internetovej) komunikácie a bezpečnosti i problematiky bezpečnosti firewallov."

Nora Negrea, Darktrace

Cyber Security Account Executive v spoločnosti Darktrace.

Petr Somol, Cisco

"Petr Somol je vedúcim výskumu v spoločnosti Cisco Cognitive Intelligence Group v Prahe. Zo študíjnou históriou z MFF UK, Cambridge University, Academy of Sciences a Oracle, vedie v súčasnosti Petr vedecký výskum v tíme technikov a študentov strojového učenia v prospech zákazníkov spoločnosti Cisco. Petrov tím, ako súčasť Cognitive Intelligence, poskytuje analytické nástroje do ponuky Cisco SaaS, zameranej na objavovanie file-less infekcií, prepojené útočné infraštruktúry, krádeže údajov a iné útoky na zákaznícke siete."

Dave Barnett, Forcepoint

"Dave Barnett má 24-ročnú históriu v oblasti IT bezpečnosti, z ktorých väčšinu času strávil v priamom kontakte s klientami. Za posledných 10 rokov sa priamo zapája do cloudového rizika a podieľa sa na viac ako 80 zákazníckych implementáciách CASB (Cloud Access Security Broker). Dave je je spoluautorom PAS 555, prvého národného štandardu pre kybernetickú bezpečnosť. Dave intenzívne pracoval v spolupráci s akademickou obcou na prelomových prácach v oblasti netechnických atribútov útoku. Dave je zanietený pre riziko súvisiace s cloudom a vedie globálnu prax v CASB, s obchodnou zodpovednosťou za EMEA."

Predchádzajúce ročníky

JUDGMENT DAY 13

13. ročník konferencie Judgment Day sa niesol v znamení umelej inteligencie, machine learningu, či potenciálnych útokov a hrozieb na najcitlivejšie miesta. Spoločnosti TEMPEST sa podarilo pritiahnuť zaujímavých spíkrov a odborníkov zo Slovenska a zahraničia. Svet cybersecurity prechádza novou evolúciou, o ktorej hovorili expert na globálnu bezpečnosť a jeden z 50 najdôležitejších ľudí internetu – Mikko Hypponen a poprední odborníci na informačnú bezpečnosť zo spoločností Cisco, Check Point, Sophos, Flowmon a Eset.

Archív

JUDGMENT DAY 12

Tradičné podujatie Judgment Day malo v roku 2017 za sebou už 12. ročníkov. Posledného ročníka sa zúčastnilo 160 odborníkov a top manažérov z oblasti IT. Tvárou konferencie a hlavným rečníkom bol európsky odborník na GDPR David Clarke. Okrem iných zaujímavých myšlienok, jednoznačne zarezonoval odkaz: „To, že ste v súlade s GDPR, neznamená, že ste absolútne v bezpečí a že máte svoje dáta zabezpečené proti úniku“. Zaujali však aj ďalší spíkri, menovite : Patrick Grillo, Artur Kane, Len Noe, Peter Kovalčík, Petr Černohorský, Roman Čupka, a Peter Stančík.

Archív

JUDGMENT DAY 11

Jedenástym ročníkom konferencie Judgment Day najviac rezonovali elektronické vydieranie, tzv. ransomware, spolu so stratégiou obrany voči nemu. Tri štvrtiny účastníkov konferencie v ankete potvrdili, že najväčším principiálnym problémom informačnej bezpečnosti vo firmách nie sú technológie, ale zamestnanci. Konferenciu zameranú na trendy a vízie v kybernetickej bezpečnosti organizuje spoločnosť TEMPEST.

Archív

JUDGMENT DAY 10

Desiaty ročník konferencie Judgment Day sa konal 12. 11. 2015 v bratislavskom hoteli Sheraton a diskutovalo na ňom viac ako 150 odborníkov na informačnú bezpečnosť. Zazneli napríklad informácie o biznis modeloch útočníkov, o rizikách spojených s internetom vecí a boli predvedené aj konkrétne ukážky kybernetických útokov. Konferenciu zameranú na informačnú bezpečnosť pravidelne organizuje a odborne pripravuje spoločnosť TEMPEST.

Archív

JUDGMENT DAY 9

„Útočníci si uvedomujú, že na zariadeniach kľúčových ľudí sú čoraz hodnotnejšie informácie. Informácie politikov, manažérov, či majiteľov firiem mali vždy veľkú hodnotu, avšak možnosť zaútočiť na ne sa zväčšila. Pred desiatimi rokmi jednoducho nemali dôležité údaje uložené v telefónoch,“ povedal na konferencii o informačnej bezpečnosti Judgment Day 9 expert na elektronickú kriminalitu, poradca Rady Európy, EÚ, NATO a OSN pre boj proti terorizmu na internete Prof. Dr. Marco Gercke. Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 140 IT manažérov a špecialistov, organizovala v Bratislave spoločnosť TEMPEST.

Archív

JUDGMENT DAY 8

Takmer 170 zástupcov firiem, verejnej správy a akademickej obce prišlo na včerajšiu konferenciu spoločnosti TEMPEST – Judgment Day 8. Účastníci sa dozvedeli o aktuálnych hrozbách, rizikách a trendoch v IT bezpečnosti. 53% firiem priznáva skúsenosť s odcudzením dát a priemerná doba odhalenia neoprávneného vniknutia do IT prostredia je 243 dní. Aj tieto informácie zazneli na konferencii, ktorej kľúčovým spíkrom bol jeden z najdôležitejších ľudí na WEBe a objaviteľ autorov prvého počítačového vírusu na svete, Mikko Hypponen.

Archív

JUDGMENT DAY 7

Takmer 150 odborníkov na informačnú bezpečnosť sa zišlo na konferencii Judgment Day 7 (JD 7) 25.10.2012 v Bratislave. Podujatie zamerané na aktuálne trendy, hrozby a vízie po siedmykrát pripravila spoločnosť TEMPEST. Kľúčovým spíkrom konferencie bol Martin Smith, odborník na boj proti priemyselnej špionáži a kybernetickému terorizmu. Účastníci konferencie sa zhodli, že IT podporujúce bezpečnosť v organizáciách je spravidla dostatočné, problémom sú však procesy a ľudia.

Archív

JUDGMENT DAY 6

Nové typy bezpečnostných hrozieb neprichádzajú iba s novými technológiami, ale najmä s meniacim sa správaním človeka. Aj o tom bola konferencia Judgment Day VI., na ktorej sa zišla stovka manažérov popredných firiem. Konferencia sa konala vo štvrtok 27.10.2011 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. Kľúčovými spíkrami podujatia boli špičkoví odborníci z oblasti bezpečnosti Craig Fellenstein (USA) a Ofer Valencio Akerman (Izrael).

Archív

JUDGMENT DAY 5

V čase rozmachu sociálnych sietí a cloud computing-u je najslabším článkom IT bezpečnosti človek. Vo štvrtok, 28. 10. 2010, sa na tom zhodla takmer stovka účastníkov konferencie zameranej na bezpečnosť IT – Judgment Day V. „Cyber kriminalita je realitou a to závažnou. Podnikanie sa musí postaviť ku cyber kriminalite ako k priamej hrozbe a podľa toho aj konať,“ zhodnotil Yuval Ben-Itzhak.

Archív

JUDGMENT DAY 4

Spoločnosť TEMPEST zorganizovala vo štvrtok (8.10.2009) v bratislavskom hoteli Bonbón stretnutie svetových lídrov v oblasti informačnej bezpečnosti s manažérmi popredných firiem a organizácií. V poradí štvrtý ročník konferencie Judgment Day bol zameraný na trendy, vízie, najnovšie bezpečnostné hrozby, správanie používateľov a taktiky cyber kriminality. V reálnom prostredí TEMPEST spolu s výrobcami IT ukázal rôzne spôsoby úniku informácií a predstavil nástroje a postupy na ich ochranu.

Archív

Partneri