Záväzne sa zúčastním konferencie:
Áno Nie

Spoločnosť TEMPEST má právo odmietnuť účasť na podujatí z kapacitných dôvodov alebo iných organizačných obmedzení.

viac e-mailov oddelujte čiarkou

Nezmeškajte začiatok

Čas do začatia konferencie

0

dní

0

hod.

0

min.

0

sek.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Aký bol posledný ročník?

TÉMY MINULOROČNEJ KONFERENCIE O INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

  • Bezpečnosť WEB aplikácií, WEB služieb a ich súvislosť so zneužívaním sociálnych sietí
  • Systémy na prevenciu elektronických podvodov v dobe mobilných aplikácií a platieb
  • Prístupy a aktuálna prax bezpečnosti vo virtuálnom svete
  • Riziká plynúce z internetu vecí a nositeľných technológií (IoT, wearables)
  • Riziká prístupu tretích strán k firemným aplikáciám a dátam
  • Útoky prostredníctvom neznámych zraniteľností softvéru (zero day attack)
PAUL C. DWYER KEY SPEAKER 2015

KEY SPEAKER: PAUL C. DWYER

Paul je medzinárodne uznávaný expert informačnej bezpečnosti s vyše 20-ročnou praxou. Zastáva funkciu prezidenta ICTTF, je spolupredseda Národnej kriminálnej agentúry Spojeného kráľovstva (UK NCA), je delegát špeciálnej jednotky proti organizovanému zločinu v službách polície severného Írska (OCTF).

Paul je strategický poradca v problematike počítačovej bezpečnosti a vymáhania práva. Jeho poradenské služby využívajú vládne (NATO) a medzinárodné organizácie (Fortune 500) po celom svete, v mnohých odvetviach. Pracoval a trénoval s organizáciami ako americká tajná služba, Scotland Yard, FBI, Národný protiteroristický bezpečnostný úrad (MI5), podieľal sa priamo na vytváraní bezpečnostných postupov, pohotovosti a pripravenosti ozbrojených síl Veľkej Británie (DEFCON UK).

Program minulého ročníka

REGISTRÁCIA

08:00 - 08:55 h

SKRYTÉ KYBERNETICKÉ HROZBY Paul C. Dwyer, Key Speaker

08:55 - 09:35 h

ANALÝZA MOBILNÝCH HROZIEB Bern Ullritz, CheckPoint

09:00 - 10:10 h

Demonštrácia útoku na mobilný operačný systém iOS naživo. Rozprava o útokocha slabých miestach. Prečo je také ťažké chrániť sa? Ako dokážeme eliminovať obchodné riziká v mobilnom svete?

BUDUJEME DÔVERU V INTERNET VECÍ / IoT Maurice Cashman, Intel Security

10:15 - 10:45 h

Big Data a internet vecí sú navzájom prepojené. Nakoniec, veľké dáta sú potrebné, aby dávali zmysel všetkým údajom zozbieraným prostredníctvom riešenia internetu vecí. Internet vecí a big dáta sa dostávajú do štádia produktivity. Bezpečnosť a ochrana súkromia sa stávajú naliehavým problémom a vyžadujú si pozornosť. Pán Mo Cashman, riaditeľ Enterprise Architecture v Intel Security, poskytne jasný pohľad na to, ako zabezpečiť nové, prevratné technologické ekosystémy internetu vecí a big dáta pre dôveryhodnejšie podnikanie.

Prestávka

10:45 - 11:05 h

JE VAŠE VIRTUÁLNE JA V BEZPEČÍ? Haider Pasha, Symantec

11:05 - 11:35 h

Stretnutie sa zameriava na rozvíjajúce hrozby a vzostup internetu vecí. S väčším používaním smartfónov a PDA zariadení odpovedá na otázku, ako sa dajú zabezpečiť dáta, ktoré sa zdieľajú na internete a aké sú hrozby, ktorých si musíme byť vedomí? Pozrieme sa detailnejšie na sledovacie zariadenia, vrátane hackerských, a budeme diskutovať o tom, čo užívatelia môžu robiť, aby sa ochránili pred neúmyselným únikom dát.

HRA NA MAČKU A MYŠ - AKO OCHRÁNIŤ ZÁKAZNÍKOV INTERNET BANKINGU Ľuboš Klokner, F5

11:40 - 12:10 h

NGFW, DLP, IPS, IDS, SIEM, WAF… Technológie, ktorými sú zabezpečené dátové centrá a finančné inštitúcie. Ako je však zabezpečený počítač, z ktorého sa bežný používateľ pripája do internet bankingu a realizuje finančné transakcie? S akými druhmi útokov sa aktuálne možeme stretnúť a ako je možné ich detekovať.

CHRÁŇTE SVOJ PROFIT POMOCOU MODERNÉHO PRÍSTUPU K PREVENCII, DETEKCII A SANÁCII PODVODOV Peter Mravčák, SAP

12:15 - 12:45 h

Podvod je všade prítomné riziko podnikania - existuje vnútri aj mimo firmy a ovplyvňuje ju celú. Typická spoločnosť stratí prostredníctvom podvodov ročne zhruba 5 % svojich ročných ziskov. SAP Fraud Management analytické aplikácie pomáhajú a podporujú spoločnostiam vytvoriť si prehľad, ktorý potrebujú, aby mohli detegovať, odsúdiť podvody a predchádzať im.

INTELIGENTNÁ KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ Ljupcho Joshevski, Cisco

12:50 - 13:20 h

Keďže stále narastajú zóny útokov, útočníci sú viac a viac sofistikovanejší , prezentácia prinesie obchodný pohľad ako jednotlivé odvetvia môžu reagovať, čeliť a brániť sa proti pokročilým hrozbám. Riešiť bezpečnostné výzvy našich zákazníkov je pre nás prioritou číslo jedna a sme radi, že môžeme zdierať Cisco inovatívny prístup, ktorý vám pomôže chrániť sa pred hrozbami pred, počas a po kybernetickom útoku.

OBED

13:20 - 14:15 h

Spíkri 2015

Paul C. Dwyer

Bernd Ullritz

Maurice Cashman

Haider Pasha

Ljupcho Joshevski

Ľuboš Klokner

Peter Mravčák

Paul C. Dwyer

Key Speaker

Paul je medzinárodne uznávaný expert informačnej bezpečnosti s vyše 20-ročnou praxou. Zastáva funkciu prezidenta ICTTF, je spolupredseda Národnej kriminálnej agentúry Spojeného kráľovstva (UK NCA), je delegát špeciálnej jednotky proti organizovanému zločinu v službách polície severného Írska (OCTF). Paul je strategický poradca v problematike počítačovej bezpečnosti a vymáhania práva. Jeho poradenské služby využívajú vládne (NATO) a medzinárodné organizácie (Fortune 500) po celom svete, v mnohých odvetviach. Pracoval a trénoval s organizáciami ako americká tajná služba, Scotland Yard, FBI, Národný protiteroristický bezpečnostný úrad (MI5), podieľal sa priamo na vytváraní bezpečnostných postupov, pohotovosti a pripravenosti ozbrojených síl Veľkej Británie (DEFCON UK).

Bernd Ullritz

Vedúci Mobile Security Business Europe, Check Point Software Technologies

Bernd Ullritz, šéf Mobile Security Business Europe, vedie tím Európskej mobilnej bezpečnosti (European Mobile Security), kontrolné stanovište. Medzi jeho hlavné zodpovednosti patrí obchodný vývoj mobilných bezpečnostných riešení na kontrolných stanovištiach, kódované prístupy, dokumenty a ochrana mobilných zariadení. Pán Ullritz je taktiež európskym hovorcom pre kontrolné body. Pán Ullritz študoval obchodné spravovanie na univerzite v Augsburgu a Bejrúte.

Maurice Cashman

Director of the Enterprise Architecture, Intel Security

Mo Cashman je riaditeľom Enterprise Architecture Teamu v Intel Security. Má viac než 15-ročné globálne skúsenosti vo vytváraní, implementácii a manažovaní kybernetickej bezpečnosti a riešení pre dôležitých vládnych a obchodných klientov. Vo svojej terajšej úlohe Mo radí veľkým vládnym zákazníkom vo financiách a kritickej infraštruktúre ohľadne zmien v otázkach bezpečnosti a konkurencieschopnosti. V minulosti bol Mo riaditeľom bezpečnosti pre verejný globálny sektor spoločnosti McAfee (Chief Security Officer for the Global Public Sector) a predtým, ako sa stal súčasťou tímu McAfee, riadil tím ministerstva obrany Spojených štátov v Európe (Computer Security Incident Response Team), ktorý mal na starosti počítačové bezpečnostné incidenty

Haider Pasha

Director for Security Strategy (Emerging Markets), Symantec

Haider Pasha je riaditeľ pre bezpečnostné stratégie a perspektívne trhy spoločnosti Symantec. Od februára 2014, keď sa pridal k Symantecu, spolupracoval so Zväzmi priemyslových odborov a spolu zrealizovali dlhoročnú architektonickú stratégiu ako napríklad: Cloud, IoT, Big Data, and BYOD. Je dôverníkom a strategickým poradcom Symantecu, jeho klientov a partnerov. Pred nástupom do spoločnosti Symantec pán Pasha strávil 14 rokov v spoločnosti Cisco Systems v rôznych vedúcich pozíciách, pôvodne s pôsobiskom v Silicon Valley v Kalifornii a nedávno v Dubaji ako CTO pre Cisco Afrika. Pán Pasha má rozsiahle bezpečnostné znalosti, spočiatku pracoval so zákazníkmi ako Google, eBay, Yahoo, a neskôr s finančnými spoločnosťami ako Visa, Wells Fargo a Bank of America.

Ljupcho Joshevski

Sr. Technical Lead EMEAR Central, Security Sales, Cisco

Ljupcho Joshevski je technický vedúci pre bezpečnostnú architektúru v spoločnosti Cisco Systems a má viac ako 15-ročnú prax v oblasti informačnej technológie. Riadi veľmi talentovanú a špecializovanú skupinu systémových inžinierov poskytujúcich bezpečnostné poradenstvo pre viac ako 17 štátov v centrále spoločnosti Cisco Systems pre región EMEAR (Európa, Stredný východ, Afrika a Rusko). Pán Joshevski a jeho tím sú zodpovední za riešenie tých najzložitejších bezpečnostných problémov, ktorým klienti čelia v dneškom dynamickom svete kybernetickej bezpečnosti, využívajúc pritom najnovšie inovácie a vedúce postavenie spoločnosti Cisco v oblasti bezpečnosti.

Ľuboš Klokner

Field System Engineer pre strednú a východnú Európu, F5

Ľuboš Klokner aktuálne pracuje v spoločnosti F5 Networks, ako Field System Engineer pre strednú a východnú Európu. Predtým pracoval ako team lead pre team špecialistov sieťovej bezpečnosti pre popredného systémového integrátora. Dlhodobo sa zaoberá a pracuje v oblasti počítačovej bezpečnosti. V poslednom období smeruje svoju pozornosť a aplikuje svoje skúsenosti najmä na bezpečnosť a dostupnosť aplikácii a služieb v enterprise prostredí, ISP, dátových centrách a cloud-e.

Peter Mravčák

Presales Solution Architect, SAP

Peter Mravčák je absolventom EF SVŠT (dnešná FEI STU). Po ukončení štúdia sa v spoločnosti Digital Equipment Corp. venoval oblasti business developmentu. Neskôr pracoval pre rôznych zamestnávateľov ako projektový manažér a konzultant pre oblasť business reengineeringu. V spoločnosti SAP Slovensko pôsobí od roku 2001 na pozícii Presales Principal a Solution Architect.

Predchádzajúce ročníky

JUDGMENT DAY 10

Desiaty ročník konferencie Judgment Day sa konal 12. 11. 2015 v bratislavskom hoteli Sheraton a diskutovalo na ňom viac ako 150 odborníkov na informačnú bezpečnosť. Zazneli napríklad informácie o biznis modeloch útočníkov, o rizikách spojených s internetom vecí a boli predvedené aj konkrétne ukážky kybernetických útokov. Konferenciu zameranú na informačnú bezpečnosť pravidelne organizuje a odborne pripravuje spoločnosť TEMPEST.

Archív

JUDGMENT DAY 9

„Útočníci si uvedomujú, že na zariadeniach kľúčových ľudí sú čoraz hodnotnejšie informácie. Informácie politikov, manažérov, či majiteľov firiem mali vždy veľkú hodnotu, avšak možnosť zaútočiť na ne sa zväčšila. Pred desiatimi rokmi jednoducho nemali dôležité údaje uložené v telefónoch,“ povedal na konferencii o informačnej bezpečnosti Judgment Day 9 expert na elektronickú kriminalitu, poradca Rady Európy, EÚ, NATO a OSN pre boj proti terorizmu na internete Prof. Dr. Marco Gercke. Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 140 IT manažérov a špecialistov, organizovala v Bratislave spoločnosť TEMPEST.

Archív

JUDGMENT DAY 8

„Útočníci si uvedomujú, že na zariadeniach kľúčových ľudí sú čoraz hodnotnejšie informácie. Informácie politikov, manažérov, či majiteľov firiem mali vždy veľkú hodnotu, avšak možnosť zaútočiť na ne sa zväčšila. Pred desiatimi rokmi jednoducho nemali dôležité údaje uložené v telefónoch,“ povedal na konferencii o informačnej bezpečnosti Judgment Day 9 expert na elektronickú kriminalitu, poradca Rady Európy, EÚ, NATO a OSN pre boj proti terorizmu na internete Prof. Dr. Marco Gercke. Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 140 IT manažérov a špecialistov, organizovala v Bratislave spoločnosť TEMPEST.

Archív

JUDGMENT DAY 7

„Útočníci si uvedomujú, že na zariadeniach kľúčových ľudí sú čoraz hodnotnejšie informácie. Informácie politikov, manažérov, či majiteľov firiem mali vždy veľkú hodnotu, avšak možnosť zaútočiť na ne sa zväčšila. Pred desiatimi rokmi jednoducho nemali dôležité údaje uložené v telefónoch,“ povedal na konferencii o informačnej bezpečnosti Judgment Day 9 expert na elektronickú kriminalitu, poradca Rady Európy, EÚ, NATO a OSN pre boj proti terorizmu na internete Prof. Dr. Marco Gercke. Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 140 IT manažérov a špecialistov, organizovala v Bratislave spoločnosť TEMPEST.

Archív

JUDGMENT DAY 6

„Útočníci si uvedomujú, že na zariadeniach kľúčových ľudí sú čoraz hodnotnejšie informácie. Informácie politikov, manažérov, či majiteľov firiem mali vždy veľkú hodnotu, avšak možnosť zaútočiť na ne sa zväčšila. Pred desiatimi rokmi jednoducho nemali dôležité údaje uložené v telefónoch,“ povedal na konferencii o informačnej bezpečnosti Judgment Day 9 expert na elektronickú kriminalitu, poradca Rady Európy, EÚ, NATO a OSN pre boj proti terorizmu na internete Prof. Dr. Marco Gercke. Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 140 IT manažérov a špecialistov, organizovala v Bratislave spoločnosť TEMPEST.

Archív

JUDGMENT DAY 5

„Útočníci si uvedomujú, že na zariadeniach kľúčových ľudí sú čoraz hodnotnejšie informácie. Informácie politikov, manažérov, či majiteľov firiem mali vždy veľkú hodnotu, avšak možnosť zaútočiť na ne sa zväčšila. Pred desiatimi rokmi jednoducho nemali dôležité údaje uložené v telefónoch,“ povedal na konferencii o informačnej bezpečnosti Judgment Day 9 expert na elektronickú kriminalitu, poradca Rady Európy, EÚ, NATO a OSN pre boj proti terorizmu na internete Prof. Dr. Marco Gercke. Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 140 IT manažérov a špecialistov, organizovala v Bratislave spoločnosť TEMPEST.

Archív

JUDGMENT DAY 4

„Útočníci si uvedomujú, že na zariadeniach kľúčových ľudí sú čoraz hodnotnejšie informácie. Informácie politikov, manažérov, či majiteľov firiem mali vždy veľkú hodnotu, avšak možnosť zaútočiť na ne sa zväčšila. Pred desiatimi rokmi jednoducho nemali dôležité údaje uložené v telefónoch,“ povedal na konferencii o informačnej bezpečnosti Judgment Day 9 expert na elektronickú kriminalitu, poradca Rady Európy, EÚ, NATO a OSN pre boj proti terorizmu na internete Prof. Dr. Marco Gercke. Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 140 IT manažérov a špecialistov, organizovala v Bratislave spoločnosť TEMPEST.

Archív

JUDGMENT DAY 3

„Útočníci si uvedomujú, že na zariadeniach kľúčových ľudí sú čoraz hodnotnejšie informácie. Informácie politikov, manažérov, či majiteľov firiem mali vždy veľkú hodnotu, avšak možnosť zaútočiť na ne sa zväčšila. Pred desiatimi rokmi jednoducho nemali dôležité údaje uložené v telefónoch,“ povedal na konferencii o informačnej bezpečnosti Judgment Day 9 expert na elektronickú kriminalitu, poradca Rady Európy, EÚ, NATO a OSN pre boj proti terorizmu na internete Prof. Dr. Marco Gercke. Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 140 IT manažérov a špecialistov, organizovala v Bratislave spoločnosť TEMPEST.

Archív

Partneri